В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ СЪБЛЮДАВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ НЕЩА:

ПЪТИЩА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

При промишлен инцидент Командира на Аварийно-спасителната група незабавно оповестява личния състав на групата със сигнал „БЕДСТВИЕ“ и информира оперативния дежурен на ОбС-Община Севлиево чрез Тел.: +359 894 033 001

Следете съобщенията и сигналите на РС ПБЗН с указания за поведението на населието или друга информация, ако е необходима такава.

ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ

На открито – сгънете влажни кърпи

Дразненето и оплакванията при дишане могат да се намалят, ако сложите сгънати мокри кърпи пред устата и носа си.

Приберете се в затворени сгради и затворете прозорците, за да не проникват вредни газове.

Обаждайте се на тел. 112 само в случай на нужда от помощ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПАРАЛЕЛ ЕAД
5400, гр. Севлиево
ул. “Стара планина” № 175
тел.: +359 894 033 001

Call Now Button