МОДЕРНО ПРОИЗВОДСТВО

ПАРАЛЕЛ ЕАД ПРОИЗВЕЖДА ПЕНОПОЛИУРЕТАН ПО НАЙ СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА БЛОКОВЕТЕ ДА БЪДАТ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО КАЧЕСТВО И ОТЛИЧНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Използва се методът на непрекъснато леене по технология MAXFOAM, която притежава редица предимствата в сравнение със стандартния процес:

  • Специфичната конструкция на технологичната линия позволява по-добро смесване на химикалите.
  • Осигурява максимално равномерно разпределение на плътността в обема на блока.
  • Минимална загуба на суровини и материали.
  • Напълно автоматизиран производствен процес с машини с ЦПУ, гарантиращи максимална точност и прецизност.

Внедрена е напълно автоматизирана линия за разкрояване като контролът се осъществява на всеки етап от технологичния процес. Иновативното оборудване позволява да бъдат произвеждани листове полиуретанова пяна с минимална дебелина 7 мм., ядра на матраци и детайли със сложен профил по шаблон на клиента. Модерната линия е оборуднвана с Център за хоризонтално и вертикално рязане, като с помощта на най-новата CAD технология за автоматизирано рязане във вертикално, хоризонтално и профилно направление могат да се изработват профили със сложни триизмерни форми.

Технологичният парк позволява производство на широка гама пенополиуретанови пени – стандартна, стандартна омекотена, високо еластична, вискоеластична както и трудногорима.

Внедрена е нова технология за производство на виско еластична пяна на водна основа, при която се използват суровини, които не замърсяват околната среда.

Call Now Button