Фирма „ПАРАЛЕЛ“ ЕAД е специализирана в производството на богата гама пенополиуретан за нуждите на индустрията.

Производствените мощности са разположени в гр.Севлиево, на около 200 км. от гр.София, в централна северна България на площ от около 15 000 м2. Конструкцията и технологичният процес отговарят на изискванията за безопасност на ISOPA – Assessment. Капацитетът на производството на пенополиуретан е над 700 тона месечно, като в производството са заети над 50 работници и технически специалисти.

„ПАРАЛЕЛ“ ЕAД е оборудвал производствения процес с модерна автоматизирана технологична линия, с която се произвеждат най-висококачествени продукти с различни експлоатационни характеристики. Машините за разкрояване на различните типове пенополиуретан са на водещи фирми от Германия и Италия.

„ПАРАЛЕЛ“ ЕAД разполага със собствената лаборатория, където се извършва предварителен контрол на материалите , както текущ и краен контрол на произвежданите продукти. Затвореният технологичен цикъл гарантира постоянно високо качеството на крайния продукт.
Екип от опитни професионалисти – инженери и специалисти с дългогодишен опит работят отговорно и целеустремено, за да изведат компанията до водещи позиции на пазара на пенополиуретан не само в България, но и в Европа.

Следвайки мотото „100% комфорт и здраве“, като водещ производител на полиуретанови пени в България, ние от ПАРАЛЕЛ ЕАД се стремим да предложим на нашите партньори продукти, които внасят съществена разлика в усещанията за комфорт и уют.

Портфолиото на Kovafoam се развива в две бизнес направления –  продукти и стоки за дълготрайна употреба.

Пенополиуретанови пени Kovafoam са разработени в няколко основни категории:

„ПАРАЛЕЛ“ ЕAД произвежда пенополиуретан по най-съвременна технология, която не замърсява околната среда. Затвореният технологичен цикъл гарантира постоянно високо качеството на крайния продукт.

„ПАРАЛЕЛ“ ЕAД разполага с отлично техническо оборудване на водещи производители, което дава възможност за максимално задоволяване изискванията на потребителите.

Екип от професионалисти – инженери и специалисти с дългогодишен опит работят отговорно и целеустремено, за да изведат компанията до водещи позиции на пазара на пенополиуретан не само в България, но и в Европа.

 • null
  ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
  ПЕНОПОЛИУРЕТАН
 • null
  ОТЛИЧНО ТЕХНИЧЕСКО
  ОБОРУДВАНЕ
 • null
  ЕКИП ОТ
  КВАЛИФИЦИРАНИ
  ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ, ИНОВАЦИИ

 • null
  50 000 m2
  ПРОИЗВОДСТВЕНА
  БАЗА
 • null
  СОБСТВЕНА
  ЛАБОРАТОРИЯ
 • null
  100% КОМФОРТ
  И ЗДРАВЕ

Осигуряването на висококачествени продукти за промишлеността е главна цел на Фабриката за производство на пенополиуретан. ПАРАЛЕЛ ЕАД отдава огромно значение на иновациите и технологичния напредък.

Различни екипи от висококвалифицирани специалисти интегрирано разработват и изследват нови продуктови линии с подобрени характеристики, които да задоволят в максимална степен от една страна нуждите на потребителите, осигурявайки им комфорт, удобство, издръжливост и уют, а от друга страна – да осигурят добавена стойност за нашите партньори.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ПАРАЛЕЛ ЕАД има за цел не само да произвежда висококачествени продукти, но и да постигне устойчиво развитие – балансирана добавена стойност и стабилен растеж в полза на своите клиенти и партньори.

Повишените изисквания към използването на полиуретанова пяна в предмети за дома, наложиха разрабоването на по-безопасни, трудногорими материали, които да отговорят на стандартите за запалимост и безопасност.

Опазването на околната среда е залегнало като основен принцип в развитието на производствените процеси на ПАРАЛЕЛ ЕАД.

Ние сме фокусирали нашите усилия върху свеждане до минимум и дори елиминиране на неблагоприятното въздействие върху околната среда, използвайки технологии с минимален разход на електроенергия и редуциране на отпадъците и емисиите на въглероден двуокис.

Ние се ръководим от няколко основни принципа в работата си с нашите партньори:

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

Разработваме широка гама иновативни продукти, които предлагат конкурентни предимства и добавена стойност за нашите партньори. Можем да произвеждаме и продукти по предварително зададена спецификация, със специфични  характеристики и качества.

ГАРАНТИРАНО ВИСОКО КАЧЕСТВО

Високото качество на продуктите е гарантирано от нашата стратегия за вертикална интеграция,  автоматизация и компютърно контролирани операции при поддържане на  Интегрираната система за разработка, изследване, производство и контрол.

ОПТИМАЛНИ СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Производствените мощности са разположени в централна България, в гр. Севлиево – удобна транспортна локация със стратегическо местоположение.

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТА

Работим усилено и с грижа за клиента, за да може да удовлетворим неговите  нужди и специфични изисквания.

КОРЕКТНОСТ

Нашето верую е да поддържаме коректни и точни бизнес отношения както с нашите партньори, така и с клиентите, които използват произвежданите от нас продукти.
Call Now Button